ثانیه دقیقه درجه

ثانیه دقیقه درجه

پرتال خدمات فنی --> عکسهای هوایی --> پوششی--> جستجو بر اساس مختصات
  • جهت آگاهی از عکس های پوششی موجود سازمان نقشه برداری در مقیاس های مختلف، ابتدا ناحیه مورد نظر خود را در نقشه کلیک کرده و دکمه دریافت اطلاعات را بزنید. برای جانمایی دقیق منطقه مورد نظر خود میتوانید از لیستهای کرکره ای سلسله مراتب تقسیمات کشوری استفاده کنید.
  • جهت دریافت فایل یا چاپ عکس از منطقه مورد درخواست خود،پس از جستجو و یافتن شماره بلوک و مختصات، به اداره امور مشتریان، یا ادارات کل منطقه ای و یا نمایندگی های فروش این سازمان مستقر در دیگر استانها مراجعه فرمایید. ضمنا جهت دریافت فایل یا عکس، مراجعه کننده نامه از مراجع درخواست کننده داشه باشد.
استان: شهرستان: بخش: دهستان: